אכִיפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: enforcement

היכולת החוקית להכריח מישהו לעשות מעשה, או למנוע ממנו את עשייתו, באמצעות בית משפט או גוף מוסמך אחר.