אִיתּוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: signal

אינדיקטור בניתוח טכני של ניירות ערך המצביע על העובדה שמניה מסוימת מתנהגת על־פי דגם שיכול להביא לשינוי חשוב במגמה שלה בזמן הקרוב.
כאשר הדגם מצביע על סיכוי לתפנית ירידה (דהיינו, שצפויה ירידה במחיר של נייר ערך ספציפי, או של השוק כולו), רואים בכך איתות מכירה (sell signal) והנתחים ממליצים למכור. איתות כזה יכול שיהיה כאשר, למשל, נייר ערך, או מדד מסוים, עלו עלייה חדה בתקופת זמן מסוימת ולאחר מכן העלייה מתחילה להיות מתונה יותר. פריצת קו תמיכה או פריצת קו מגמה עולה, שפירושו יכול להיות סימן שהמדד, או המניה, מגיעים לשיא ולאחר מכן תבוא תפנית ירידה. כאשר המצב הפוך כגון פריצת קו התנגדות או פריצת קו מגמה יורד רואים בו איתות קנייה (buy signal).