אִישִׁי בנקאות ושוק ההון
לועזית: in personam

צו משפטי הקושר את הנתבע לאחריות אישית.