חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מִסְלֶקֶת מָעוֹ"ף
 
 

לועזית: Maoff clearing
מסלקה הפועלת לסליקת הפעולות במסחר במכשירים פיננסיים עתידיים בבורסה לניירות ערך של תל־אביב.
מסלקת מעו"ף מהווה חברה נפרדת ועצמאית מהבורסה אך קשורה אליה. במסלקה חברים חברי הבורסה הבכירים ובכללם הבנקים הגדולים. על פי תקנונה המסלקה מעמידה שירותים לחבריה בדרך הקבועה בכללי המסלקה. שירותי המסלקה כוללים: פרסום תשקיף לגבי אופציה והנפקתה; סליקת עסקות באופציה ומימושה; ניהול חשבונות החברים; קבלת הפקדות, ביצוע משיכות והעברות וכן כל שירות אחר שיחליט עליו הדירקטוריון של המסלקה. הדירקטוריון רשאי גם לצמצם בכל עת את היקף השירותים או להרחיבם. כמו כן רשאי הדירקטוריון להחליט על מתן שירותים במישרין או בעקיפין גם לאחרים. המסלקה יכולה להטיל מעת לעת מגבלות על המסחר באופציות ובחוזים עתידיים, על המימוש או על כל פעילות אחרת הקשורה בעסקות בהם.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021