אִישּׁוּר נֶאמָנוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: trust receipt

הבטחת רכוש שניתן כביטחונות כנגד הלוואה שמשמשת לרכישת אותו רכוש, בצורת הסכם שלפיו הצד שחותם על האישור מבטיח להחזיק את הרכוש שנתקבל, כנאמן, עבור הבנק שהעביר את הרכוש. (גם: כתב נאמנות).