אִישּׁוּר חוֹזֶה בנקאות ושוק ההון
לועזית: affirmation of contract

מצב שבו אדם מאשר קיומו של חוזה, במפורש או מכללא, בעל־פה או על ידי התנהגות.