אִישּׁוּר בַּנְק בנקאות ושוק ההון
לועזית: bank confirmation

אישור הניתן על ידי בנק ללקוח על מצב חשבונותיו במועד מסוים, כולל פקדונות, הלוואות, התחייבויות ושעיבודים שונים. בדרך כלל מתקבל אישור כזה באמצעות רואה החשבון של הלקוח לצורך הכנת הדו"חות הכספיים שלו. על פי נהלי הביקורת של לשכת רואי החשבון, בעת עריכת בדיקת ספרי החשבונות של הפירמה, לצורך הכנת דו"חות כספיים יש לקבל אישור יתרות במישרין מאת הבנקים ביחס לכל חשבונות הפירמה בהם, לרבות הביטחונות, השיעבודים והערבויות. (ראה: אימות יתרות).