אִישׁ פְּנִים מֶרְכָּזִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: major insider

בחוק ניירות ערך: מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה; או בן משפחה של אחד המנויים לעיל וכן תאגיד בשליטתם.