אִישׁ פְּנִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: insider

כל מי שתפקידו, או מעמדו, בחברה מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.
כלומר: אדם שיש לו זכויות מיוחדות בארגון והוא יכול להשיג ידיעות מוסמכות ממקור ראשון. על אנשי הפנים נמנים בעלי עניין בחברה, מנהלי החברה, פקידים בכירים ובעלי תפקידים אחרים אשר בתוקף משרתם הם קרובים למקורות מידע אלה, (כגון רואה החשבון של החברה, עורך דינה, שמאים שלה וכדומה); וכן אנשי ציבור המיוצגים בהנהלתה. במדינות רבות - כולל ישראל - קיימות הוראות מיוחדות שנועדו למנוע מאיש פנים בחברה שמניותיה נסחרות בבורסה לעשות שימוש במעמדו העדיף לניצול מידע פנים. חברות שמניותיהם נסחרות בבורסה חייבות דיווח במועדים קבועים ועסקות עם אנשי פנים חייבות בגילוי מיוחד. לעתים קרובות ההגדרה מיהו איש פנים ומיהו איש חיצוני נעשית בהתאם למסיבות העניין.