אוֹבְדָן נִיתוּק בנקאות ושוק ההון
לועזית: severance damage

ירידה בערך הנובעת מהפרדה של יחידה שלמה ונטילת חלק ממנה, כשהתוצאה היא ירידה בשווי, בשימושיות ובתועלת של החלק הנותר העולה על החלק היחסי שנשאר. (גם: נזק הפרדה). (השווה: יותרת איחוד).