אִישׁ חִיצוֹנִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: outsider

אדם שאינו קשור, או משולב, בגוף הנוגע בדבר.