אירוע מיוחד בנקאות ושוק ההון
לועזית: special event

ע"ע דו"ח מיידי.