אִיסוּר רְכִישַׁת מְנָיוֹת עַצְמִיּוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: prohibition of buying own shares

איסור החל על חברה לפי פקודת החברות לתת לשום אדם במישרין או בעקיפין סיוע כספי - בהלוואה, בערבות או במתן ערובה בכל דרך אחרת - לשם קניית מניותיה, או בזיקה לקנייה כזו, שנעשתה או שיש לעשותה.