אִיסוּר חלוּקַּת דִּיבִידֶנְד בנקאות ושוק ההון
לועזית: dividend distribution prohibition

סנקציה שיכול להטיל המפקח על הבנקים על בנק שלא תיקן פגמים בניהול ולפיה אסור לו לחלק דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו ולתת הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים ולבעלי זכות חתימה של הבנק.