אוֹבְדָן אִיגֶרֶת חוֹב בנקאות ושוק ההון
לועזית: lost bond

איגרת חוב שאבדה או נגנבה. אם זו איגרת חוב על־שם אין בעליה ניזוק, שכן מה שקובע הוא הרישום בספר איגרות החוב של המנפיק והעברה של איגרת חוב כזו דורשת נוהל מסוים. מאידך, אם איגרת חוב זו היא איגרת חוב למוכ"ז וזו נמכרה לאחר במהלך העסקים הרגיל, הרי שאם הרוכש עשה זאת בתום לב ובעד ערך הוא מקבל את הקניין על האגרת.