אֵינוֹ בַּר־הַעבָרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: Inalienable

מסמך או נייר ערך שאינו בעל יכולת להיות מועבר או להימכר. (גם: אינו בר־המחאה).