חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מְכִירָה
 
 

לועזית: sale
1. העברת קניין על נכס תמורת מחיר מוסכם בין הצדדים 2. עסקה הגורמת לשינוי בזכויות הקניין, תוצאותיה מתמצות עם עריכתה והיא נובעת במישרין מהעסקה.
3. העברת הבעלות על מסמך חוב כנגד תשלום ערכו הנקוב עם פרמיה או בניכיון.
4. בחוק: עסקה במצרך כנגד תמורה, לרבות שכירות או מתן זכות שימוש, או הסכם על עסקה כזו, בין שיש עימן עשיית שירות ובין שאיננה.
5. במס רווח הון: מכירה - לרבות חליפין, ויתור, הסבה, העברה, הענקה מתנה, וכן כל פעולה או אירוע אחרים שבעקבותם יצא נכס בדרך כלשהי מרשותו של אדם, למעט הורשה.
6. בפקודת הפרשנות: לרבות חליפין, מכר, הצעה למכירה או הצגה למכירה.
7. בחוק מכר דירות: לרבות שכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים. (גם: מכר).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021