אוֹ טוֹב יוֹתֵר בנקאות ושוק ההון
לועזית: or better [OB]

הוראה מוגבלת לקנייה או למכירה של נייר ערך, על ידי לקוח המבקש כי הוראתו תיקלט במחיר שקבע או בטוב ממנו, אך לא בגרוע מהמחיר שקבע. (גם: הוראה במחיר מוגדר או טוב יותר).