אֵין חֶשְבּוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: no account

ציון שמציין בנק על שיק שנמשך עליו שעה שלמושך אין חשבון באותו בנק.