אֵין הוֹרָאָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: no order

ציון שמציין בנק על שטר מאותר כאשר בעל השטר לא נתן הוראה לבנק לפרוע אותו.