אִימּוּת מְסָרִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: authentication of messages

1. כל אמצעי שנועד להבטיח כי לא יועברו מסרים במִרְמה, על ידי קביעת מהימנות המסר, התמסורת, התחנה או האדם.
2. קביעה שמסר מסוים בא ממקור המורשה להוציא מסרים מאותו סוג.