אִימּוּת חִיּוּבִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: positive verification

מצב בו נדרש שכל יתרה בחשבון או פעולה שנעשתה תאושר במפורש על ידי הלקוח, כנגד אימות בדרך השלילה.