אוֹ בנקאות ושוק ההון
לועזית: or

בחוק הפרשנות: מלה הבאה להבדיל מהמפורט שלפניה היא באה ולא להקיש לו, זולת אם יש עימה המלים "דומה" או "כיוצא בזה" או ביטוי אחר שמשמעותו היקש.