אִימּוּת בנקאות ושוק ההון
לועזית: verification

אישור בכתב הניתן על־ידי מי שמוסמך לכך בדבר אמיתותם של עובדות, של דו"ח, או של אירוע 2. הוכחת דבר כנכון על ידי הדגמה או הצגה של עובדות.