אילוצים בנקאות ושוק ההון
לועזית: constraints

ע"ע מגבלות.