אֵיי-אַיי-אֶם בנקאות ושוק ההון
לועזית: aim

ראו שוק אֵיי-אַיי-אֶם