אִיחוּד קָדִימָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: forward conbination / forward integration

איחוד או חיבור בדרך אחרת של שתי ישויות עסקיות כאשר הראשונה עוסקת בייצור המוצר והשנייה בשיווקו. (גם: איחוד לפנים).
(השווה: איחוד לאחור).