חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מחיר אגרות חוב
 
 

לועזית: bonds cost
מנקודת ראות הפירמה, העלות הריאלית של הון המתקבל מהנפקת אגרות חוב והמשמש כאחד ממקורות המימון של החברה. עלות זו ניתן לחשב במדויק בשיטת שיעור התשואה המנוכה. לשם כך יש לבנות את זרמי המזומן הקשורים באגרת החוב מרגע הנפקתה ועד פדיונה המלא, כולל מחיר ההנפקה, הוצאות ההנפקה וההפצה, עמלות, ריבית שנתית וערך הפדיון. חישוב שיעור התשואה, שיביא את זרמי המזומן לערך נוכחי נקי של אפס, הוא מחיר אגרת חוב. מאחר שההוצאות על ריבית לאגרות חוב מוכרות כהוצאה לצורכי מס, יש להתחשב גם בגורם זה. יש גם שיטות פשוטות יותר לחישוב מקורב של העלות.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021