אִיחוּד מְנָיוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: reverse stock split / consolidation of shares

קונסולידציה של הון המניות של חברה על ידי חלוקתם למספר קטן יותר, בלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות. (גם: פיצול נגדי).
לשון אחר: קריאה של המניות שבידי הציבור וחלוקתם למספר קטן יותר, כך שבסוף התהליך בידי כל בעל מניות יהיה מספר קטן יותר של יחידות מזה שהיה לו קודם. אין הדבר יוצר שינוי של הבעלות משום שגם לאחר הפעולה הם ממשיכים להחזיק באותו חלק יחסי של החברה כפי שהיה הדבר לפני כן.
לדוגמה: באיחוד של אחד למאה, בעל מניות שלפני הפעולה היו לו 500 מניות יהיו לו