אִיחוּד חבָרוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: companies integration

שילוב של שתי חברות, או יותר, שבו הצדדים מעבירים את נכסיהם לחברה חדשה שמוקמת לצורך האיחוד. החברות שמפסיקות להתקיים מכונות "חברות נמוגות".