אִיחוּד הוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: capital consolidation

פעולה שעושה חברה שיש לה סוגים שונים של הון מניות - למיזוג הסוגים השונים, למניות בעלות ערך נקוב אחד, או סוג אחד. (השווה: פיצול).