אִיחוּד דוּ"חוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: consolidation of statements

הצגת דו"חות כספיים של שתי חברות קשורות על־ידי האחדת הדו"חות הכספיים של הגוף האחד עם הדו"חות הכספיים של הגוף השני.