אִיחוּד בנקאות ושוק ההון
לועזית: consolidation

1. צירוף של שתיים, או יותר, ישויות עסקיות שהיו בלתי תלויות בעבר לתוך פירמה שלישית, חדשה, תחת בעלות אחת.
2. צירוף שניים או יותר מלוות למלווה אחד בשיעור ריבית ותנאי פירעון אחידים.