אִיזוּן תִּיק בנקאות ושוק ההון
לועזית: portfolio balancing

בחירה של ניירות ערך להשקעה והצורה בה יוחזקו נכסים בתיק, במגמה למַזער את הסטיות בתשואה הצפויה מהנכסים היוצרים את התיק.