אִיזוּן יוֹמִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: daily balancing

נוהל שלפיו נעשה מאזן של כל העסקות הכספיות שבוצעו בתוך עשרים וארבע שעות מסוימות.