אד"ר בנקאות ושוק ההון
לועזית: ADR

ר"ת אנגליים של תעודת פיקדון אמריקאית.
(ע"ע).