אִיגֶּרֶת מַקַ"מ בנקאות ושוק ההון
לועזית: short-term bond

איגרת מלווה קצר מועד. איגרות חוב לתקופות שונות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל־ אביב. (ע"ע מלווה קצר מועד)