אִיגֶרֶת חִיסָכוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: saving bond

איגרת שהוצאה על־ידי בנק על שמו של יחיד המפקיד במסגרת תוכנית חיסכון.