איגרת חוב, פדיון בנקאות ושוק ההון
לועזית: bond redemption

ע"ע פדיון איגרת חוב; פדיון מוקדם של איגרת חוב; קרן לפדיון איגרות חוב.