איגרת חוב, מיסוי בנקאות ושוק ההון
לועזית: tax on bonds

ע"ע מיסוי איגרת חוב.