אִיגֶרֶת חוֹב שֶׁלא הוּנְפְּקָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: unissued bond

כל סוג של איגרות חוב שהרשויות המתאימות אישרו את הנפקתן והפצתן לציבור, אך אלה עדיין לא נמכרו על־ידי החברה בפועל.