איגרת חוב שלא הומרה בנקאות ושוק ההון
לועזית: hung convertible hunged bond

איגרת חוב ניתנת להמרה, שהמחזיק בה בחר שלא במסלול פדיון, כלומר, לנצל את זכותו להמירה למניות רגילות, והמנפיק אינו יכול לכפות את ההמרה. דבר זה יכול לקרות משום שנייר הערך שבו אמורה להיעשות ההמרה אינו בעל ערך כלכלי במידה מספקת שתעודד המרה, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יכול שהמנפיק יישאר עם התחייבות קבועה בצורה של חוב (או מנית בכורה), שעה שהוא היה מעדיף כי זכות ההמרה היתה מנוצלת.