אִיגֶרֶת חוֹב רֵפוֹרְמָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: reform bonds

כינוי לאיגרות חוב המונפקות על־ידי קונצרנים וגופים שונים במסגרת הרפורמה המסוימת שהנהיג בשעתו האוצר שלפיו אפשר לגופים הנמצאים בקשיים לגייס כספים לטווח ארוך.