אִיגֶרֶת חוֹב רוֹסָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: Roosa bond

איגרות חוב שהונפקו על ידי האוצר של ארה"ב בראשית שנות הששים שערכן הנקוב היה במטבעות שאינן הדולר של ארה"ב.
האיגרות מכונות על שם יוזם ההנפקה.