אִיגֶרֶת חוֹב קְבוּעָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: definitive bond

איגרת חוב המונפקת על ידי תאגיד לבעלי איגרות החוב, לכל תקופת תוקף האיגרת כנגד איגרת חוב זמנית.