אִיגֶרֶת חוֹב צְמוּדַת מט"ח בנקאות ושוק ההון
לועזית: foreign currency linked bond

איגרת חוב שבה הסכומים המשולמים בעת פדיון הקרן ובעת תשלומי הריבית, מחושבים על בסיס שיעור עליית השער של מטבע החוץ אליו צמודה האיגרת.