אִיגֶרֶת חוֹב צְמוּדַת מַדָּד בנקאות ושוק ההון
לועזית: index linked bond

איגרת חוב אשר לפי תנאיה, תשלום הריבית ופדיון הקרן מחושבים על בסיס שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד בסיסי.