לוֹוֶה בנקאות ושוק ההון
לועזית: borrower

1. הצד המקבל כספי הלוואה מצד שני הידוע כמלווה.
2. יחיד, פירמה, או ישות משפטית אחרת, המקבלת כספים מאת מלווה כאשראי לזמן נקוב ובעבור תמורה בצורה של ריבית.