אָדָם סָבִיר בנקאות ושוק ההון
לועזית: prudent man / reasonable person

יצור משפטי שהחוק משתמש בו כתקן ובהתאם לכך כדי לבחון התנהגות הסוטה מהתנהגותו. סטייה מהתנהגות זו מהווה בדרך כלל רשלנות.