אִיגֶרֶת חוֹב פְּחוּתָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: junior bond

איגרת חוב שזכותה ביחס לאיגרות חוב אחרות שהוציא המנפיק, במקרה של תביעה כנגד נכסי המנפיק, היא נחותה יותר.